Optima Bank

Часто задаваемые вопросы

Төлөм карттары

Рекурренттүү төлөмдөр/авто төлөмдөр – бул, жазылууларга, абоненттик төлөмдөргө ж.б.у.с. төлөөдө кезектеги төлөмдү  инициациялоо үчүн, төлөөчү катышпастан туруп, банктык карттан акча каражаттарын мезгил мезгили менен  эсептен чыгаруу.

Коддук сөз – бул, Кардар тандаган жана Банктын Контакт борборундагы телефон боюнча  Кардар кайрылганда, Кардарды идентификациялоо үчүн колдонулуучу, төлөм картын алуу/жаңы мөөнөткө узартуу боюнча  тиешелүү Арызга ал тарабынан көрсөтүлгөн символдордун (тамгалардын жана/же цифралардын) комбинациясы.

Эгерде Сиз, коддук сөздү унутуп калсаңыз, Банкка паспорт менен кайрылсаңыз болот. Коддук сөз Банкта коюлат жана арыз анкетада көрсөтүлөт.

Эгерде Сиздин картыңыз электрондук ПИН-код менен чыгарылса, анда Сиз, Банктын бөлүмүнө кайрылып, убактылуу жаңы ПИН-кодду алууга арыз жазсаңыз болот. Эгерде карт кагаз жүзүндөгү ПИН-код менен чыгарылса, анда жаңы ПИН-код менен картты чыгаруу керек.

Болот, эгерде Сиздин картыңыз электрондук ПИН-код менен чыгарылса.

Сиз, ПИН-кодду банкоматтан өзгөртө аласыз. Ал үчүн, банкоматта ПИН-кодду өзгөртүү операциясын тандашыңыз керек.

ПИН-кодду катары менен 3 жолу туура эмес киргизгенде, ПИН-эсептегич тосмолонот. Эгерде Сиз, өзүңүздүн коддук сөзүңүздү билсеңиз, Сиз Контакт борборго, же Банктын бөлүмүнө  кайрылсаңыз болот.

Картты колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин, Сиз Банктын бөлүмүнө кайрылышыңыз жана картты узартуу боюнча  арыз жазышыңыз керек.

Ооба, Сиз биздин карттын жардамы менен интернет сатып алууларды жүргүзө аласыз.

Картты төмөндөгүдөй толтурса болот:

 • Биздин төлөм Терминалдар аркылуу;
 • Карттан/эсептен  Оптима24 аркылуу картка акча которуу менен;
 • Башка банктар аркылуу акча которуу менен;
 • Золотая Корона; Contact  акча которуу тутуму боюнча  акча которуу менен;
 • Сбербанктын картынан акча которуу менен.

Маалым даректер төмөндөгү шилтеме боюнча  Банктын расмий сайтында  көрсөтүлгөн: https://www.optimabank.kg/ru/about-rus/bank-details.html

Сиз ошондой эле, Банктын Контакт борборуна, же Банктын бөлүмүнө кайрылсаңыз болот.

Оптима24 – Акча которуулар – Картка/ эсепке акча которуулар тиркемеси аркылуу. Эсептен чыгаруу у картты/эсепти тандагыла – карттын номерин – которуу суммасын жазгыла – акча которууну жөнөткүлө.

Сиз өзүңүздүн калдыгыңызды Оптима24 тиркемеси, же Банктын банкоматтары аркылуу, ошондой эле Банктын Контакт борбору аркылуу билсеңиз болот.

Көчүрмөнү Оптима24 тиркемеси аркылуу аксыз  жасаса болот. Ал эми банктын бөлүмү аркылуу – 250 сом.

Карт боюнча  лимитти өзгөртүү үчүн, Оптима24 тиркемесине кирип, керектүү картты тандоо керек  - тууралоо – лимиттер – керектүү пунктту тандаңыз – белгилеңиз.

Оптима24 тиркемесинен картты – тууралоону – картты тосмолоону  тандаңыз -  тосмолоо себебин көрсөтүңүз – тосмолоңуз.  Контакт борборго телефон чалып, картты тосмолосоңуз да болот.

Карт чыгарылгандан кийин активдүү болуп эсептелет.

Техникалык  Овердрафт транзакция жүргүзүүдө курстук айырманын натыйжасында, Банктын комиссиясын эсептен чыгарууда,  кол менен транзакция жүргүзүүдө, ошондой эле транзакцияларды кеч эсептен чыгарганда  пайда болушу мүмкүн.

Курстук айырма карттын валютасынан айырмаланган валютада транзакция жүргүзүүдө пайда болот.

USD, EUR, RUB валюталарынан айырмаланган валютада транзакция жүргүзүүдө, Банк конвертация + OIF (Optional Issuer Fee (OIF) жүргүзүлгөн күндөгү Төлөм тутумунун курсу менен төлөм карты боюнча  Карттык эсептин валютасында акча каражаттарын конвертациялоону (акцептсиз) жүргүзөт – Visa төлөм тутумунун комиссиясынын өлчөмү операция суммасынан 1,25%ды түзөт.

Ооба, Сиз кайсы гана болбосун валютада, ошондой эле чет өлкөдөн  акча каражаттарын алсаңыз болот. Бирок, карттын валютасынан айырмаланган валютада накталай алууда, конвертация жүргүзүлөт. Конвертация төмөндөгүдөй схемада жүргүзүлөт: 

 1. USD: Валюта операциясы →Эсептин валютасы (Visa курсу) + OIF1
  Жыйынтыгы: 1 конвертация+ OIF
 2. RUB: Валюта операциясы → Эсептин валютасы (Банктын комм. курсу)
  Жыйынтыгы: 1 конвертация
 3. EUR: Валюта операциясы → Эсептин валютасы ((Банктын комм. курсу)
  Жыйынтыгы: 1 конвертация
 4. БАШКА  ВАЛЮТАЛАР: Валюта операциясы →  АКШ доллары (Visa курсу)+ OIF→ Эсептин валютасы (Банктын комм. курсу)
  Жыйынтыгы: 2 конвертация+ OIF

1Optional Issuer Fee (OIF)  - Visa төлөм тутумунун комиссиясынын өлчөмү, операция суммасынан 1,25%  

Сиздин картыңыз аркылуу жүргүзүлгөн операцияларды тактоо үчүн,  көчүрмө алуу боюнча  Банктын бөлүмүнө кайрылуу керек.

Биздин Оптима24 тиркемебиз аркылуу интернет тармагында төлөө үчүн, Тиркемеге кирип, картты тандаңыз – (тууралоо – интернет аркылуу төлөө). Сиз сатып алууну жүргүзүп жаткан сайтта тиркеме жок болсо,  Сиз төлөй ала турган 3DS функциясы бар (Сизге Push-билдирүүсү келет, бул 6 белгиси бар кодду сайтка киргизүү керек). Эгерде 3DS жок болсо, Контакт борборуна, же биздин Банктын бөлүмүнө кайрылышыңыз керек.

Акча каражаттарын Банктын банокматы аркылуу алса болот. Банкоматтардын даректерин Оптима24 тиркемсинен   же расмий сайттан карап, же  Банктын Контакт борборуна чалуу керек.

Банкоматтарда бир жолку накталай алуунун максималдуу суммасы - 25 000 / 300 долл.

Банкоматтардан акча каражаттарын  алуу лимити карттын түрүнө жараша болот:

VISA Instant – 60 000с, VISA Classic – 100 000с, VISA Gold – 200 000с, VISA Platinum – 300 000с. (алуу үчүн лимиттерди  мобилдик банкинг аркылуу көбөйтсөңүз болот).

Башка кардардын картына   О24 200 000 сом.

Өзүңүздүн карттарыңыздын ортосунда    1 000 000 сомго чейин.

Чет өлкөдө картты коопсуз колдонуу  максатында, Сиз, башка өлкөдө карттын колдонуу жөнүндө Банкка кабарласаңыз болот. Индонезияга учаарда Сиз биздин Банкка келишиңиз керек, анткени, ал өлкө үчүн биздин карттар жабык жана операция жүргүзүү үчүн жетүү мүмкүнчүлүгүн ачуу керек.

Жеке маалыматтарыңыздын өзгөргөндүгү жөнүндө Банкка билдирүү үчүн, Банктын бөлүмүнө түп нуска документтер менен барып, “жеке маалыматтардын өзгөргөндүгү жөнүндө” арыз жазуу керек.

Башка банктын кардарынын эсебине клиринг менен акча которуу мүмкүнчүлүгү бар.

2020-жылдын 1-сентябрынан тартып,  Visa карттарын кармоочулар үчүн, Кыргыз Республикасынын башка банктарынын банкоматтарынан накталай акча каражаттарын алгандыгы үчүн комиссия азайтылат. Башка банктардын банкоматтарынан  накталай акча каражаттарын алгандыгы үчүн комиссия суммадан 1%, ар бир операция үчүн    min 50 сом. Ошондой эле, банк-эквайердин (түзүлүштүн ээси) кошумча комиссиясы болушу мүмкүн.

Тилекке каршы, андай мүмкүнчүлүк жок.

Бул кызмат көрсөтүү, иштеп чыгуу процессинде турат.

Эгерде Сиз же Сиздин туугандарыңыз чет өлкөдө болсо, свифт акча которууларын жүргүзсө болот. Банктын маалым даректерин, ошондой эле акча каражаттарын которо турган карттын номерин, багытын көрсөтүү керек.

Ошондой эле,  Visa Direct тутуму боюнча  жөнөтсө болот, мындай учурда, биз тараптан комиссия  акча которуу суммасынан 0.7%ды түзөт. Эгерде бул карт тууганыңыздыкы болсо, анда аны төлөм терминалы аркылуу толтурса болот.

Кредиттик карт

Кредиттик картты алуу үчүн, Банктын бөлүмүнө келип, арыз жазуу керек.

Жеңилдетилген мезгил Кредиттик карттын ээлери үчүн берилет. Эгерде накталай эмес төлөм жүргүзүлсө, жеңилдетилген мезгил кезектеги айдын аягына чейин, 30 күнгө чейин кардарга пайыз эсептелбейт.

Кредиттик карт боюнча  жеңилдетилген мезгил, кардар накталай эмес төлөгөн учурда, кезектеги айдын аягына чейини мөөнөт менен берилет.

Накталай акча алынган учурда, кредиттик карт боюнча  жеңилдетилген мезгил берилбейт.

Кредиттик картты ар бир айдын 20-числосуна чейин төлөө керек.

Сиз Кредиттик картты алуу үчүн,  Банктын бөлүмүнө кайрылып, арыз жазып,  төмөндөгү документтерди беришиңиз керек: 

 • Иштеген жериңизден акыркы 6 ичиндеги эмгек акыңыз жөнүндө маалымкат;
 • Паспорт;
 • Эгерде кардар никеде турса жана сураган сумма 100 000 сомдон ашса, никени каттоо жөнүндө күбөлүк жана жубайынын макулдугу керек.

Компаниялардын жетекчилери үчүн, кредиттик карттын максималдуу суммасы 200 000 сомго чейин, жана башка кызматкерлер үчүн   100 000 сомго чейин.  Эгерде Биздин Банкта  кардардын депозити болсо, анда кредиттик карт  500 000 сомго чейин берилет.

Ооба,  кредиттик карт  уюмдарга берилет.

Кредиттик картты ар бир айдын 20-числосуна чейин төлөш керек.

Оптима 24

Эгерде Сизде биздин Банктын эсеби/карты болсо, Сиз Оптима24 мобилдик банкингди кошсоңуз болот. Эгерде жок болсо, адегенде  Банктын бөлүмүнөн эсеп ачыш керек.

Эгерде Сиз, контролдук (купуя) суроо эсиңизде болсо, сайт аркылуу шарттуу белгини берсеңиз болот. Эгерде унутуп калсаңыз, анда Банктын бөлүмүнө кайрылуу керек.

Каттап жатканда О24 үчүн суроо тандап, ага жооп бериш керек. Эгерде Сиз шарттуу белгини унутуп калсаңыз жана   О24кө кирүү үчүн жаңыны сурагыңыз келсе, ал керек болот.

Эгерде тутум мындай жоопту берсе, анда Тиркемеге кирүү тосмолонгон. Сиз, Контакт борборго кайрылышыңыз жана идентификациялоо үчүн  коддук сөздү беришиңиз керек. Же, Банктын бөлүмүнө кайрылышыңыз зарыл.

Эгерде Сиз Оптима24 тиркемесинен өзүңүздүн шарттуу белгиңизди унутуп калсаңыз, Банктын бөлүмүнө барышыңыз керек, ал жерден Сизге жаңы шарттуу белгини беришет.

Оптима24төн Сиздин логин  – бул Сиздин картыңыздагы ID, ал 2ден 6га чейинки  цифрадан турушу мүмкүн.

О24кө кирүү керек  – меню – профиль – тууралоо - PUSH – билдирүү.

PUSH – билдирүүнү өчүрүү үчүн, О24кө кирүү керек  – меню – профиль – тууралоо - PUSH – билдирүү.

Оптима24 тиркемесинин жардамы менен,  Сиз кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрине  төлөсөңүз болот.  Төмөндөгүдөй кызмат көрсөтүү бөлүмдөрү бар:

 • Коммуналдык кызматтар;
 • Мобидик байланыш;
 • Катталган байланыш;
 • Жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулдар/Бюджеттик төлөмдөр;
 • Кабелдик телевидение;
 • Интернет  кызматы;
 • Сулуулук жана ден соолук;
 • Чет өлкөлөрдөгү уюлдук операторлор;
 • Билим берүү;
 • Такси кызматы;
 • Онлайн оюндар;
 • Социалдык тармактар;
 • Электрондук акчалар;
 • Оюн платформалары;
 • Дилерлерден/Агенттерден төлөм;
 • Интернет дүкөндөр.

О24 аркылуу төлөгөндө, төлөм жүргүзүлгөндөн кийин “шаблон түзүү” дегенди тандап, шаблондун аталышын жазыңыз жана  сактаңыз.

Төлөмдү жүргүзгөндөн кийин төлөмдү түзүү керек, андан соң “туруктуу төлөм” белгисин коюу керек, андан кийин ар бир айдагы төлөө күнүнөн тартып, ушул эле суммадагы төлөм автоматтык түрдө жүргүзүлөт.

Оптима24тө алыш-бериш эсебинен сырткары, бардык ачылган эсептер көрсөтүлөт.

О24тө телефон номерин төлөм терминалынын жардамы менен алмаштырса болот  - акысыз.   

Банктын бөлүмдөрүндө – 50 сом.

Эгерде Сиз, туура эмес кемерге баланс толтурсаңыз, анда Банктын кайсы гана болбосун бөлүмүнө барышыңыз  (токтотуу толтуруу (О!, Мегаком) күнүндө жүргүзүлөт  же толтуруу учурунан тартып 24 саттын ичинде (Билайн) жана бул номерде акча болгондо) жана арыз жазышыңыз керек, кайтаргандыгы үчүн комиссия 100 сомду түзөт.

Оптима24 тиркемесин колдонуу үчүн, төлөм терминалы аркылуу өз алдынча каттоо жүргүзө аласыз.

Сомдук картка доллардык карттан акча которууда, акча которууну толук иштеп чыгуу учурундагы курс эсепке алынат.

Айрым кызмат көрсөтүүлөрдөн сырткары,  О24 аркылуу төлөө акысыз:

 • Электрондук капчыктар
 • Дилерлердин төлөмдөрү  (Дордой Дыйкан, Мурас Спорт)
 • Avon
 • Бюджетке төлөө
 • КФ  «Билимкана»

“Оптима Банктын" бардык VISA карттары боюнча, Интернет тармагында төлөм жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар.

Эгерде Сиз, карт боюнча  интернет операцияларды жүргүзүүгө ачык жетүү мүмкүнчүлүгүн кармагыңыз келбесе, анда, Оптима24 же жазуу жүзүндөгү арыз аркылуу интернет операцияларга жетүү мүмкүнчүлүгүн жабышыңыз керек.

 • Карттын маалым даректерин жана 3D Secure кодун киргизүү менен операциялар;  Карттын маалым даректерин киргизүү, бирок 3D Secure кодун киргизбестен операциялар;  
 • Рекурренттүү төлөмдөр – электрондук капчыктагы карттарды каттабастан жана картты кармоочу катышпастан авто төлөмдөр.

Ооба, Банк тарабынан төмөндөгү операциялардын түрлөрүнө лимиттер белгиленген:  

 • 3D Secure жана CVV киргизүү менен операциялар үчүн, жалпы 8000 суммасындагы 5тен көп эмес авторизациялар;
 •  Рекурренттүү төлөмдөр үчүн, суткасына жалпы 8000 суммасындагы 5тен көп эмес авторизациялар;

Ооба, СДБО Оптима24тө,  же *1001 же 312 90-59-59 номери боюнча  Банктын Контакт борборуна же филиалына кайрылып, интернет операцияларга лимитти көбөйтсө же азайтса болот. Ошондой эле, Сиз СДБО Оптима24тө,  же *1001 же 312 90-59-59 номери боюнча  Банктын Контакт борборуна же филиалына кайрылып, өз алдынча операцияларды жүргүзүүгө жетүү мүмкүнчүлүгүн жаба аласыз.  

Эскертүү: Банктын саясатына ылайык, рекурренттүү төлөмөрдөргө лимитти азайтуу  же аларды жүргүзүүгө жетүү мүмкүнчүлүгүн толук жабуу – мүмкүн эмес. 

Себебин аныктоо жана консультация алуу үчүн, Банктын Контакт борборуна же филиалга кайрылуу керек.

Териштирүү жүргүзүү үчүн Банкка арыз менен кайрылуу керек.  Картты алдын ала тосмолоңуз.

 • Операцияларды ишенимдүү дүкөндөрдө жана белгилүү компаниялардын жана бренддердин  сайттарында жүргүзгүлө.
 • Карттын маалым даректерин коопсуз жана бөтөн адам жетпеген жерге сактаңыз. 
 • Сиздин картыңыздан авто эсептен чыгарууну болтурбоо үчүн, кол каттан өз убагында баш тартуу керек. 
 • Сиздин картыңыздын маалым даректерин белгисиз адамга бербеңиз жана күмөндүү сайттарда жана дүкөндөрдө операцияларды жүргүзбөңүз. 
 • Эгерде Сиздин картыңыз боюнча алдамчылык операциялары жүргүзүлсө, же  карттын маалым даректери  компрометиленген эмес деп күмөн санасаңыз, картты кайрадан чыгарыңыз.

Эгерде Сиз, карт боюнча  интернет операцияларды жүргүзүүнүн ачык жетүү мүмкүнчүлүгүн кармагыңыз келбесе, же  Оптима24  же жазуу жүзүндөгү арыз аркылуу интернет тармагында төлөм жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн мурда өчүрүп салсаңыз, анда Оптима24 аркылуу   интернет операцияларды жүргүзүүгө жетүү мүмкүнчүлүгүн кайрадан жабышыңыз керек, анткени, 10-августтан тартып, бардык карттар боюнча  жетүү мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө ачык.

Тилекке каршы, жок, башка банктын кардарынын картына акча каражаттарын которуу мүмкүнчүлүгү жок.

Интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг – бул, интернет дүкөндүн интернет сайтында  же интернет сервисте түздөн түз товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн банктык карттарды кабыл алууга мүмкүндүк берген кызмат көрсөтүү. 

Сиз биз менен кызматташуу үчүн, Оптима Банк” ААКсынын кайсы гана филиалына болбосун барып, анкета толтуруңуз жана арыз калтырыңыз. Банктын кызматкерлери Сизге бардык керектүү учурларды түшүндүрөт жана керектүү документтерди берүү жана келишимге кол коюу жөнүндө суроолоруңузга жооп берет.

Келишимге кол коюлгандан кийин. Ошондой эле сайт боюнча  эл аралык төлөм тутумунун талаптары аткарылгандан кийин, 3 (үч) жумушчу күнүнүн ичинде керектүү ачкычтар жөнөтүлөт.

Ооба, жүргүзө алышат. Банктык карт менен төлөөдө эч кандай географиялык чектөөлөр каралган эмес. Анкетаны толтурууда керектүү өлкөнү көрсөтүү керек.

Жок. Биздин Банк Кыргыз Республикасынын резиденттери - юридикалык жактар менен гана иштешет.

Суткадагы төлөмдөрдөгү  максималдуу төлөм түрүндө чектөөлөр, интернет дүкөндөрүнүн иш-аракеттери чөйрөсүнө жараша жекече белгиленет.

Ооба, интернет-эквайрингден киреше алуу үчүн, Банктан алыш-бериш эсебин ачуу керек.

Төлөмдөр 3 (үч) банктык күндүн ичинде жүргүзүлөт.

VISA жана НСРПК Элкарт төлөм тутумдары кабыл алынат.

Банктын комиссиясы компаниянын иш чөйрөсүнө  жана анын жүгүртүүсүнө жараша болот.

Банк комиссияны чыгаруу менен, кабыл алынган төлөмдөрдү Сиздин алыш-бериш эсебине которот.

Ачкычтарды кошуу-жөнөтүү жана колдоо кызматы акысыз.

МПС эрежелери боюнча башка аспаптар менен төлөөгө карата төлөм аспаптарын басмырлоого тыюу салынган. Башкача айтканда, карт менен төлөөдө товарлардын наркы, накталай, электрондук капчык менен төлөөдө товарлардын ошол эле наркы калышы керек.

Сиз, картка төлөмдү кабыл алсаңыз болот. Бул үчүн, бизнес картын ачуу, эквайрингден бул картка киреше алуу боюнча  арыз жазуу керек.

Биздин ар бир кардарыбыздын  колдонуучунун жеке кабинетине кирүү мүмкүнчүлүгү бар, Сиз андан жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматты алсаңыз жана транзакциялардын статистикасын көрсөңүз болот.

Visa эл аралык төлөм тутумунун талаптарына ылайык, сайтта төмөндөгүдөй маалыматтардын болушу милдеттүү:

 • Товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү толук баяндоо (сапаты, курамы, өлчөмү, товардын көлөмү, нускама);
 • Товарларды жеткирүү же кызмат көрсөтүү тартиби (жеткирүү ыкмасы, наркы, географиялык чектөөлөр жана жеткирүү мөөнөтү);  
 • Товарларды кайтаруу тартиби (мөөнөттөрү жана шарттары); 
 • Товарларды кайтаруу же кызмат көрсөтүүлөрдөн баш тартуу жана каражаттарды кайтаруу тартиби; 
 • Колдоо кызматы, сатуу жана башка бөлүмдөрү, кардар менен коммуникацияга жооптуу адам менен байланыштар (электрондук дарек же телефон номери);
 • Юридикалык жактын аталышы же дареги боюнча  маалымат;
 • Улуттук валютада товардын наркы, зарылчылыкка жараша чет өлкөлүк валютада анын эквиваленти (мисалы, АКШ долларында); 
 • Купуялуулук саясаты (кардар жөнүндө маалыматтарды жайылтпоо); 
 • Экспортко чектөө жөнүндө маалымат (зарылчылыкка жараша). 

Ооба, Сизде керектүү сумма менен эсепти түзүү жана e-mail жана SMS боюнча  төлөө үчүн аны жөнөтүү мүмкүнчүлүгү болот.

Колдоо кызматы күнү-түнү дем алышсыз иштейт.

Интернет-банкинг

Optima On-line Юридикалык жактарга
Optima24 Төлөм карталарын кармоочулар үчүн Интернет-банкинг

Валютанын курсу

Накталай курстар

30.03.2023 Сатып алуу Сатуу
USD 87.4000 88.3000
EUR 94.8000 95.8000
RUB 1.1320 1.1600
KZT 0.1350 0.2050
Бардык курстар

Накталай эмес курстар

30.03.2023 Сатып алуу Сатуу
USD 87.0000 87.4700
EUR 94.5000 95.5000
RUB 1.1000 1.1800
KZT 0.1350 0.2050
Бардык курстар

Төлөм карталары боюнча курстар 

30.03.2023 Сатып алуу Сатуу
USD 87.4000 88.3000
EUR 94.8000 95.8000
RUB 1.1205 1.1600
KZT 0.1350 0.2050
Бардык курстар

КРУБдун курстары

30.03.2023 Курс
USD 87.4200
EUR 94.7021
RUB 1.1380
KZT 0.1950
Бардык курстар
*Ушул Тартипте белгиленген нак эмес чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу курстары юридикалык жактардын кардарлары жана жеке ишкерлер үчүн колдонулат.

Жеке жактардын талап кылынган эсептери боюнча, анын ичинде Optima24 тиркемеси аркылуу конверсиялык операциялар үчүн ушул Тартипте белгиленген нак чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу курстары колдонулат.

Накталай жана накталай эмес чет элдик валюталарды сатып алуунун жана сатуунун белгиленген курсу, 5000 АКШ долларында же башка чет элдик валюталарда 5000 АКШ доллары эквивалентинде колдонулат. 5000 АКШ долларынан ашык суммада жүргүзүлгөн операциялар боюнча курс, келишим боюнча “Оптима Банк” ААКсынын Казыналык башкармалыгы тарабынан белгиленет.