Optima Bank

Visa картын кармоочулар үчүн, Кыргыз Республикасынын башка банктарынын банкоматтарында каражаттарды накталай берүү үчүн комиссия азайтылат

Урматтуу кардарлар!

«Оптима Банк» 2020-жылдын 1-сентябрынан тартып Visa картын кармоочулар үчүн, Кыргыз Республикасынын башка банктарынын банкоматтарында каражаттарды накталай берүү үчүн комиссия    азайтыла тургандыгын билдирет.

Операциянын түрү

Алынуучу  комиссия

Кыргыз Республикасындагы башка банктардын банкоматтарынан  акча каражаттарын накталай алгандыгы үчүн комиссия:

 

 

Суммадан 1%, min 50 сом

«Оптима Банк» ААКсынын банкоаматтарынан накталай акча алгандыгы үчүн комиссия жоктугун эсиңиздерге салабыз, б.а. "Оптима Банктын" карты боюнча  "Оптима Банктын" банкоматтарынан акча алуу акысыз.

Интернет-банкинг

Optima On-line Юридикалык жактарга
Optima24 Төлөм карталарын кармоочулар үчүн Интернет-банкинг