Optima Bank

Төлөм карталары

КАРТА ЖОГОЛГОН, УУРДАЛГАН ЖЕ САНКЦИЯСЫЗ КОЛДОНУЛГАН УЧУРДА

Төмөнкү телефондор боюнча кайрылыңыз:

(+996) 312 90-59-59
0- 800-100-00-00 (Контакт-борборунун телефонунун жалпы республикалык номери, «Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз)

Сиз ошондой эле, төмөндөгү телефондор боюнча Алматы шаарындагы Авторолоштуруу Борборуна карталарды тосмолоо маселеси боюнча кайрылсаңыз болот:
(+7) 7272 50-37-64
(+7) 7272 59-88-25

“Оптима Банктын” Visa International картасы менен төлөөдө жеңилдиктерди бере турган соода жана сервис ишканаларынын тизмеси

“Оптима Банктын” UnionPay International картасы менен төлөөдө жеңилдиктерди бере турган соода жана сервис ишканаларынын тизмеси

“Оптима Банк” ААКсынын POS-терминалдарынын тизмеси

Банктын банкоматтарында жана POS-терминалдарында акча каражаттарын накталай алууда,  «Оптима Банк» ААКсынын мультивалюталык картасы боюнча алмаштыруу шарттары

Төлөм карталарын колдонуу Сизге операциялардын төмөндөгү түрлөрүн жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берет:

 • Накталай берүү пункттарында жана банкоматтарда накталай акча каражаттарын алуу; 
 • Электрондук түзүлүштөр (ПОС-терминалдар жана банкоматтар) аркылуу Сиздин карталык эсебиңиздин абалы жөнүндө маалымат алуу;  
 • Электрондук түзүлүштөр (ПОС-терминалдар), Internet аркылуу товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөө. 

Төлөм карталарын колдонуунун артыкчылыктары жана пайдасы 

 • Сиздин карталык эсебиңизде турган акча каражаттарына күнү-түнү жетүү мүмкүнчүлүгү;  
 • Сиздин акча каражаттарыңыздын сакталышына кепилдик: карта жоголгондугу /уурдалгандыгы жөнүндө Банкка тезинен билдирүү, Сиздин карталык эсебиңизде турган акча каражаттарын жана картаны тосмолоого мүмкүндүк берет,  накталай акча каражаттарын жоготкон/уурдаткан учурдан айырмаланып,  Банкта сакталып кала берет;
 • Төлөм карталары Кыргыз Республикасынын аймагында, ошондой эле чет өлкөлөрдө  карталык эсеп кайсы валютада ачылганына карабастан,   төлөм каражаттары катары кабыл алынат;  
 • Акчаны алмаштыруу   карта кармоочу үчүн пайдалуу болгон курс боюнча автоматтык түрдө жүргүзүлөт; 
 • Өзүңүздүн чыгымдарыңызды контролдоонун жана аларды тескөөнүн реалдуу мүмкүнчүлүгү: Банк Төлөм картасын колдонуу менен жүргүзүлгөн бардык операцияларды жана алар жүргүзүлгөн жерди көрсөтүү менен Сиздин карталык эсебиңиз боюнча  ай сайын  көчүрмө берет; 
 • Кайсы гана болбосун мамлекеттин чек арасынан өткөндө, Төлөм картада турган акча каражаттарын декларациялоо зарылчылыгы толугу менен алынат;
 • Акча каражаттарын чыгымдоонун ай сайынкы лимиттерин бөлүү менен, үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жакындарына кошумча карталарды тариздөө мүмкүнчүлүгү.

«Оптима Банк» ААКсынын Төлөм карталарын алуу шарттары:

 • Карталык эсеп «Оптима Банк» ААКсынын кайсы гана болбосун филиалдарында же аманат кассаларында ачылат. Сиздин Төлөм картаңыз регионалдык филиалдар үчүн 10 жумушчу күндүн ичинде жана Бишкек шаарындагы филиалдар үчүн 5 жумушчу күндүн ичинде даяр болот.
 • «Оптима Банк» ААКсынын Төлөм картасын алуу үчүн, паспортту көрсөтүп, эл аралык Төлөм картасын алуу үчүн Арыздын бланкасын толтуруп, жеке жактын VISA дебеттик Төлөм картасын чыгаруу жана тейлөө жөнүндө Келишимди тариздөө керек;

«Оптима Банк» ААКсынын кайсы гана болбосун филиалдарында же аманат кассаларында накталай акча каражаттары, ошондой эле төмөндөгү маалымдаректер боюнча дүйнөнүн кайсы гана Банкынан болбосун накталай эмес которуу менен  карталык эсепти толтурса болот:
Картага акча которуу үчүн маалымдаректер
Жеке адамдар үчүн төлөм карталары менен операцияларды жүргүзүү боюнча тарифтер
VISA / Union Pay International төлөм карталарын алуу үчүн Арыз
Visa/Union Pay International (орус тилинде) төлөм карталарын колдонуу эрежеси
Visa/Union Pay International (кыргыз тилинде) төлөм карталарын колдонуу эрежеси

Төлөм карталарын кармоочулар үчүн маанилүү маалымат:

Карта кармоочу Төлөм карталарын колдонуу менен, акча каражаттарын чыгымдоонун күндүк лимиттеринин чегинде, Картаны колдонуу менен операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ:

Картанын түрү

Күндүзгү лимиттер

Банкоматтан
накталай алуу 

Накталай берүү пунктунан/кассадан

накталай алуу  

 

Интернет аркылуу сатып алуу же товарларга
жана кызмат көрсөтүүлөргө аралыктан төлөө*

  POS-терминалдар аркылуу сатып алуу

Суммасы (сом)

Операциялардын
саны

Суммасы (сом)

Операциялардын
саны

Суммасы (сом)

Операциялардын
саны

Суммасы (сом)

Операциялардын
саны

VISA Instant

100 000

15

200 000

5

200 000

20

300 000

20

VISA Electron

60 000

10

60 000

5

60 000

5

100 000

20

VISA Classic

  VISA Classic Pay Wave

(чип менен)

100 000

15

200 000

5

200 000

20

300 000

20

VISA Gold/

VISA Gold Pay Wave

(чип менен)

500 000

50

700 000

5

500 000

20

700 000

20

VISA Business

500 000

20

700 000

5

500 000

20

700 000

20

VISA Infinite

1 000 000

50

1 000 000

5

1 000 000

20

1 000 000

20

VISA Platinum

1 000 000

50

1 000 000

5

1 000 000

20

1 000 000

20

UPI Classic

60 000

10

60 000

5

60 000

20

100 000

20

UPI Gold

100 000

20

100 000

5

100 000

20

100 000

20

UPI Diamond

100 000

50

100 000

5

100 000

20

100  000

20

Элкарт
(Жеке адамдар учун
пенсионерлерге
Эмгек акы долбоорлору учун)

60 000

10

100 000

5

50 000

20

100 000

20

 

ПИН-кодду киргизбестен контакт жок технологиялар (PayWave) менен, төлөм карталары аркылуу акча каражаттарын чыгымдоонун күндүзгү лимиттери:

Картанын түрү

Күндүзгү лимиттер

 

ПИН-кодду киргизбестен контакт жок технологиялар (PayWave)  
боюнча   POS-терминалдар аркылуу сатып алуу

 

Суммасы (сом)

Операциялардын саны

VISA Classic

1000 сом

10

VISA Gold

1000 сом

10

VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold, VISA Business, VISA Infinite, UPI Classic, UPI Gold и UPI Diamond карталары боюнча бул чыгымдар лимиттери,  Карта кармоочунун жазуу жүзүндөгү арызы менен өзгөрүшү мүмкүн.

* Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө аралыктан төлөө, төлөмдөрдүн түрүн өзүнө камтыйт, ал төлөөдө картанын болушун талап кылбайт б.а. Интернет аркылуу төлөө, телефон же почта аркылуу төлөө (MOTO: mail order/telephone order) ж.б.у.с. Интернет операцияларын жүргүзүү опциясы, бардык карталар боюнча жабык. Бул опцияны активдештирүү үчүн, арызды толтуруу керек.

 Сиздин Төлөм картаңыз боюнча алдамчылыктын алдын алуу максатында, Сизден төмөндө көрсөтүлгөн өлкөлөрдүн биринде Төлөм картаны колдонуу токтотулган учурдан баштап, "Оптима Банк" ААКсына  картаңызды тосмолоо жана Сиздин Төлөм картаңызды Банктын тарифтерине ылайык жаңы номери, жаңы пин-код менен жаңы Төлөм картага кайрадан чыгаруу үчүн кайрылууңузду өтүнөбүз: 

 • Бразилия
 • Гонконг
 • Индонезия
 • Малайзия
 • Мексика
 • Нигерия
 • Сингапур
 • Таиланд
 • Тайвань
 • Украина
 • Индия

Байланыш маалыматы

«Төлөм карталарын алуу боюнча кошумча маалымат алуу үчүн, ошондой эле Карта жоголгон, уурдалган же санкциясыз колдонулган  учурда Сизден, төмөндөгү телефондор боюнча Банкка кайрылууңузду өтүнөбүз: (+996) 312 90-59-59, 0-800-100-00-00 (Контакт-борборунун телефонунун жалпы республикалык номери, «Кыргызтелеком» ААКсынын стационардык телефондорунан чалуу акысыз) же  (+7) 7272 50-37-64, (+7) 7272 59-88-25 телефондору боюнча Алматы шаарындагы Авторолоштуруу Борборуна карталарды тосмолоо маселеси боюнча кайрылсаңыз болот:   

Карта кармоочунун ар кандай оозеки кайрылуусу, жазуу жүзүндөгү арыз менен тастыкталышы, ошондой эле төмөндөгү адрес боюнча Банкка берилиши керек:   720070, Кыргыз  Республикасы,  Бишкек ш., Жибек Жолу пр., 493, же  оозеки айтылгандан кийин 3 (үч) банктык күндүн ичинде   (+996) 312 66-39-53 факсы боюнча жөнөтүлүшү керек.

Интернет-банкинг

Optima On-line Юридикалык жактарга
Optima24 Төлөм карталарын кармоочулар үчүн Интернет-банкинг

Валютанын курсу

Накталай курстар

20.09.2019 Сатып алуу Сатуу
USD 69.8000 69.9000
EUR 76.7500 77.7500
RUB 1.0900 1.0980
KZT 0.1760 0.1840
Бардык курстар

Накталай эмес курстар

20.09.2019 Сатып алуу Сатуу
USD 69.7000 69.9000
EUR 76.5000 78.0000
RUB 1.0700 1.1100
KZT 0.1730 0.1880
Бардык курстар

Төлөм карталары боюнча курстар 

20.09.2019 Сатып алуу Сатуу
USD 69.7500 69.9000
EUR 76.3000 78.3000
RUB 1.0700 1.1100
KZT 0.1730 0.1880
Бардык курстар

КРУБдун курстары

20.09.2019 Курс
USD 69.8488
EUR 77.2458
RUB 1.0877
KZT 0.1803
Бардык курстар